Dalitax Kft

könyvelés és adótanácsadás

Nyugdíj melletti munkavégzés szabályai 2013

A napokban sok nyugdíjas kapott tájékoztatót a nyugdíjfolyósító intézettől…De miről is szól a bonyolult szöveg valójában?

 

Öregségi nyugdíjas munkavégzési szabályai 2013

Öregségi nyugdíjasnak tekinthető az a személy, aki a rá érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és öregségi nyugdíjat állapítottak meg részére.

 

 

Munkáltató költsége

Munkavállaló költsége

(a munkáltató vonja le és fizeti be)

Személyi jövedelem adó

 

16 %

Szociális hozzájárulási adó*

27 %

 

Nyugdíj járulék

 

10 %

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

 

4 %

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék

   

Munkaerő piaci járulék

   

Szakképzési hozzájárulás

1,5 %

 

ÖSSZESEN:

28,5 %

30 %

*A munkáltató az általa foglalkoztatott 55 év feletti munkavállalók után (nyugdíjasok is lehetnek) a fizetendő szociális hozzájárulási adóból a bruttó munkabér 14,5%-ának megfelelő, de maximálisan 14.500,-Ft/fő/hónap kedvezményt vehet igénybe. Így a 27%-nál valójában kevesebbe kerül a foglalkoztatás a munkaadónak.

Az öregségi nyugdíjas munkavállaló a munkabére mellett a nyugdíját is korlátozás nélkül felveheti.

 

Korhatár előtti ellátás munkavégzési szabályai 2013

Ide tartoznak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt ellátásban részesülők

 1. oa 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott,
 2. ocsökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,
 3. oa korkedvezményes nyugdíj,
 4. oa korengedményes nyugdíj,
 5. oa bányásznyugdíj,
 6. oa művész nyugdíj és
 7. oa nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíja.

A nyugdíjtörvény szerint amennyiben az ellátásban részesülő személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el a minimálbér összegének 18 szorosát (2013-ban ez az összeg 1.764.000 forint), a keresete mellett az ellátást is korlátozás nélkül felveheti. Amennyiben a kereset meghaladja ezt az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ezt a rendelkezést a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóságára is alkalmazni kell.

 

Munkáltató költsége

Munkavállaló költsége

(a munkáltató vonja le és fizeti be)

Személyi jövedelem adó

 

16 %

Szociális hozzájárulási adó*

27 %

 

Nyugdíj járulék

 

10 %

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

 

4 %

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék**

 

3 %

Munkaerő piaci járulék**

 

1,5 %

Szakképzési hozzájárulás

1,5 %

 

ÖSSZESEN:

28,5 %

34,5 %

**A 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíjas nők esetében a 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a 1,5 % munkaerőpiaci járulékot nem kell levonni.

*Ebben az esetben is érvényes, hogy a munkáltató az általa foglalkoztatott 55 év feletti munkavállalók után (nyugdíjasok is lehetnek) a fizetendő szociális hozzájárulási adóból a bruttó munkabér 14,5%-ának megfelelő, de maximálisan 14.500,-Ft/fő/hónap kedvezményt vehet igénybe.

 

Közszolgálati jogviszony munkavégzési szabályai 2013

Az alábbi esetekben szüneteltetni kell az öregségi nyugdíj folyósítását, amennyiben az illető személy

 • közalkalmazotti jogviszonyban,
 • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
 • állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
 • közszolgálati jogviszonyban,
 • bírói szolgálati viszonyban,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
 • ügyészségi szolgálati viszonyban,
 • fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban,
 • vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Egyéni és társas vállalkozók

Amennyiben saját jogú nyugdíjas folytat vállalkozói tevékenységet (ide tartozik az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy is, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte) ebben az esetben ő kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül, aki nem biztosított. Ez esetben a társas vállalkozás a (kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után) 6.660 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, a társas vállalkozó pedig 10% nyugdíjjárulékot. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után – pl. öregségi nyugdíjas – nem kell a társaságnak szociális hozzájárulási adót fizetni.

Azok az egyéni és társas vállalkozók akiknek korábbi nyugdíját átminősítették korhatár előtti ellátássá, illetve szolgálati járandósággá, már nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak Egészen addig amíg el nem érik a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt! à Az az egyéni vállalkozó, aki korhatár előtti ellátásban részesül, és nem áll más jogviszonyban, főfoglalkozású egyéni vállalkozóként köteles megfizetni a járulékokat.

FIGYELEM! Ez érintheti a mezőgazdasági őstermelőket is. Az utóbbi esetben a nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja pedig havonta legalább a minimálbér másfélszerese.

 

Forrás: adohirek.hu